Transport Gallery

News & Activities

เมษายน 2556: ภาพกิจกรรมทำดินโป่ง ณ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวร ด้านตะวันออก (อุ้มผาง) ซึ่งบริษัท เกลือพิมาย จำกัด ร่วมกับ บริษัท เอ็นอี(1992) จำกัด ได้บริจาคเกลือ จำนวน 10 ตัน

อ่านต่อ...


บริษัท เอ็น.อี. (1992) จำกัดได้รับการรับรองมาตรฐานระบบ ISO 9001 : 2008 ระบบบริหารงานคุณภาพด้านการขนส่งสินค้า ผ่านการตรวจประเมินฯ เมื่อเดือนธันวาคม 2555 และได้รับเอกสารรับรองอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 3 มกราคม 2556 ตามมาตรฐาน ISO 9001:2008 จากบริษัท Bureau Veritas Certification (Thailand) จำกัด...

อ่านต่อ...


ตั้งแต่ต้นปี 2555 ที่ผ่านมาธุรกิจโลจิสติกส์กลับมาคึกคักมากขึ้น เนื่องจากการฟื้นตัวของโรงงานที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมสามารถกลับมาเร่งผลิตและกระจายสินค้าไปสู่มือผู้บริโภคอย่างรวดเร็ว เพื่อแก้ไขปัญหา...

อ่านต่อ...